ตัวอย่างผลงาน

ตั้ง OUTLET (LAN, POWER, TELEPHONE)

ตั้งตู้ LOAD CENTER, NETWORK RACK , TELEPHONE RACK

 

Wiring & Conduit

CCTV SYTEM